top of page

Què és Teixint futurs?

Es tracta d'un Voluntariat Corporatiu que sorgeix de la col·laboració entre el nostre grup tèxtil i la Fundació ENTRECULTURAS, ONG que porta 30 anys portant educació a nens, nenes i joves en països en desenvolupament


Entenem que, vivint en un món global, l'impacte que tenim en el nostre entorn més proper també afecta aquells llocs més llunyans. Per això, tenim un projecte de suport a comunitats llatí-americanes basat en l'educació tèxtil com a eina de millora en la vida de dones en risc social.


El projecte Teixint Futurs es va iniciar en 2019, i es realitza de la mà de l'ONG Entrecultura. L'objectiu és el suport a centres d'educació professional per millorar la qualitat dels programes educatius en tèxtil per tal d'obtenir una millor inserció laboral, majoritàriament de dones de l'àrea rural.


En aquests últims anys, el projecte s'ha ubicat en regions del Perú, Bolívia i Argentina, adaptant-se a cada realitat i necessitat de la població beneficiària i abarcant diferents processos en tèxtil, des actualització en creativitat i disseny fins al tall i confecció.


Un dels punts bàsics per a la nostra empresa és que el nostre personal s'introdueixi i formi part d'aquest projecte a través de la participació en un Viatge de Voluntariat Corporatiu, i que fomenti la transferència de coneixements cap a les escoles que es recolzen. Aquest viatge crea uns llaços especials amb les comunitats beneficiàries potenciant aprenentatge, coneixement i sensibilització de nuetsro personal d'altres realitats socials. Cada Any es presenten voluntaris que són escollits en funció dels seus coneixements i experiència amb la finalitat de formar un equip multidisciplinari que pugui formar els alumnes.

Comments


bottom of page