top of page

ECONOMIA CIRCULAR

El planeta és limitat i els seus recursos també ho sónUsar i llençar? No gràcies! Millor Reduir, Reutilitzar i Reciclar!


Actualment la producció i gestió de recursos, béns i serveis no es preocupa dels efectes a llarg termini. Un consum a curt termini està provocant que els recursos del planeta arribin al final. A més, la contaminació que provoquen els productes d'un sol ús és insostenible.


Hem de reconduir la situació i col·laborar conjuntament per alinear-nos amb el cicle natural, en el qual tots els elements desenvolupen una funció de manera contínua i són reutilitzats.


Prenent com a exemple el model cíclic de la natura, la # economiacircular es presenta com un sistema d'aprofitament de recursos on prima la reducció dels elements: minimitzar la producció al mínim indispensable, i quan sigui necessari fer ús del producte, apostar per la reutilització dels elements que per les seves propietats no poden tornar al medi ambient..

Mèdica és un exemple clar de producte circular


L'economia circular advoca per utilitzar productes que puguin tornar a ser usats causant el mínim dany mediambiental. Al tractar el residu, aquest es converteix en un producte totalment nou que es reincorpora al cicle. Quan no sigui possible, es reciclarà d'una manera respectuosa amb el medi ambient.Mèdica és un exemple clar de producte circular que ofereix una alternativa als productes d'un sol ús. Tots els productes de Mèdica són aptes per a la seva reutilització fins a 75 vegades, reduint l'impacte mediambiental en més de 5 vegades en comparació amb un sol ús.


Comments


bottom of page